ปัญหาผมร่วง

ปัญหาผมหลุดร่วงและผมบางเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย โดยมากมีต้นเหตุจากกรรมพันธุ์ภายในครอบครัวที่ส่งต่อกันมาและอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งในเพศชายมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone) เป็นฮอร์โมนเพศชายหลักที่ถูกสร้างมาจากลูกอัณฑะที่ทำหน้าที่ให้มีลักษณะต่าง ๆ ของเพศชาย เช่น การมีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรง มีหนวดเครา ความรู้สึกทางเพศ เป็นต้น ในขณะที่เพศหญิงมีฮอร์โมนดีไฮโดรเอพิแอนโดนสเตอโรน (Dehydroepiandrosterone; DHEA) เป็นฮอร์โมนเพศชายที่ถูกสร้างมากจากต่อมหมวกไตชั้นนอก

DHT คืออะไร

ฮอร์โมนไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (Dihydrotestosterone; DHT) เป็นฮอร์โมนเพศชายที่ถูกเปลี่ยนแปลงมาจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเพศชายและฮอร์โมนดีไฮโดรเอพิแอนโดรสเตอโรนในเพศหญิง ผ่านการทำงานของเอนไซม์ 5-อัลฟา รีดักเตส (5-alpha reductase) โดยมีหน้าที่กระตุ้นต่อมไขมันของผิวหนังให้สร้างน้ำมันออกมาปกป้องผิวจากความแห้ง กระตุ้นการเจริญเติบโตของหนวด เครา และขนบนร่างกายบริเวณต่างๆ แต่การทำงานของฮอร์โมน DHT ที่รากผมบนหนังศีรษะนั้นกลับแตกต่างออกไป คือ ทำให้รากผมฝ่อตัวลงส่งผลให้เส้นผมมีขนาดที่เล็กลงจนสูญเสียความสามารถในการปกคลุมหนังศีรษะ รวมถึงไปรบกวนวงจรชีวิตปกติของเส้นผม คือ ทำให้มีระยะการงอกยาวบนหนังศีรษะ (anagen) ที่สั้นลง ร่วมกับการทำให้มีระยะพักใต้หนังศีรษะ (telogen) ที่ยาวนานกว่าปกติ จึงทำให้เส้นผมมีการหลุดร่วงที่เร็วขึ้น ในขณะที่ก็ไม่กลับมางอกใหม่ง่าย ๆ ที่สามารถดำเนินไปถึงจุดที่ผมเส้นนั้นจะไม่งอกกลับมาอีกเลยได้ สำหรับผู้ที่เริ่มมีปัญหาผมร่วง สามารถที่จะชะลอการดำเนินไปของปัญหานี้ไปถึงปัญหาผมบางหรือศีรษะล้านได้ด้วย Plasma Hair PRP

Plasma Hair PRP

Plasma Hair PRP เป็นการรักษาด้วยศาสตร์ Regenerative medicine ที่อาศัยสิ่งต่าง ๆ ภายในเลือดของเราเองมาใช้ในการรักษา โดยเฉพาะสารที่เรียกว่า Growth Factors ที่มีอยู่ภายในเกล็ดเลือด (ส่วนประกอบของเลือดที่ทำหน้าที่ในการห้ามเลือดเมื่อมีบาดแผล) ที่มีความสามารถในการกระตุ้นการฟื้นฟูต่างๆ ได้ เป็นการรักษาที่มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากเป็นการใช้เลือดของคนคนนั้นเอง

ขั้นตอนในการรักษาด้วย Plasma Hair PRP เริ่มด้วยการนำเลือดของเราเองในปริมาณ 20 ซีซี จากนั้นนำเลือดเข้าสู่กระบวนการทางแพทย์เพื่อคัดแยกเอาเฉพาะส่วนของน้ำเลือดสีเหลืองใสที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นมาใช้ในการรักษาด้วยการฉีดกลับไปบนหนังศีรษะที่มีปัญหาผมร่วงหรือผมเริ่มบาง ส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในน้ำเลือดที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้น โดยเฉพาะสารที่เรียกว่า Growth factors ภายในเกล็ดเลือดจะกระตุ้นและฟื้นฟูรากผมในระยะพักให้เข้าสู่ระยะการงอกยาวเร็วขึ้น และยังช่วยยืดให้ระยะการงอกยาวนานและเส้นผมแข็งแรงขึ้นด้วย กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติภายหลังการรักษา แนะนำการรักษาทุก 1 เดือน

PLASMA HAIR A-PRP​

ขั้นกว่าของ Plasma Hair PRP สำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย ที่ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการเตรียมอันทันสมัยนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มตั้งแต่กระบวนการเจาะเลือดที่เป็นระบบปิด มีความสะอาด หลอดเก็บเลือดที่มีเจลพิเศษที่จะแยกเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงออกได้มากกว่าร้อยละ 99.7 ที่จะไม่ก่อให้เกิดการอักเสบ น้ำเลือดที่ได้มีความเข้มข้นของเกล็ดเลือดที่มากกว่า และมีคุณภาพสูงในขณะที่ใช้เลือดน้อยกว่า จึงสามารถเข้ารับการรักษาที่ห่างขึ้นได้ ไม่ต้องเข้ามารับการรักษาที่คลินิกบ่อย ๆ เหมือนกับ PRP ปกติทั่วไป

ขั้นตอนในการรักษาด้วย A-PRP เริ่มด้วยการนำเลือดของเราเองในปริมาณ 10 ซีซีด้วยชุดอุปกรณ์โดยเฉพาะในระบบปิด จากนั้นนำเลือดที่ได้เข้าสู่กระบวนการทางแพทย์เพื่อคัดแยกเอาเฉพาะส่วนของน้ำเลือดสีเหลืองใสที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นมาใช้ในการรักษาที่ใช้เวลาในการเตรียมเพียง 5 นาที จากนั้นจึงนำน้ำเลือดที่ได้ฉีดกลับไปบนหนังศีรษะที่มีปัญหาผมร่วงหรือผมเริ่มบาง กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียง 30 นาที – 1 ชั่วโมงและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติภายหลังการรักษา และด้วยความเข้มข้นและคุณภาพที่สูงกว่าของเกล็ดเลือดที่ได้จึงสามารถทำการฉีดรักษาได้ทุก 1-3 เดือน