ReCell® Hair Micro Transplant

คุณกำลังมีปัญหาผมบาง และมองหาวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้อยู่หรือเปล่า? วิธีการแก้ไขปัญหามีอยู่หลากหลายวิธี แต่ด้วยโปรแกรมการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านเซลล์ต้นกำเนิดต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นการซ่อมแซม ฟื้นฟูเซลล์รากผมกลับมาแข็งแรง ควบคุมการหลุดร่วง และกลับมามีผมหนาดกดำอีกครั้งจากเซลล์รากผมของคุณเองที่มีความปลอดภัย ให้ผลการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาในการทำหัตถการสั้น และยังสามารถใช้ชีวิตหลังการทำการรักษาได้ตามปกติทันทีหลังการรักษาอีกด้วย

iStemZ by Rigenera Activa AMT

ปัญหาผมบางทำให้คุณไม่มั่นใจในตัวเองและทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้ไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น การรักษาเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาผมบางด้วยพลังการฟื้นฟูจากเซลล์ต้นกำเนิดของตัวคุณเองให้กลับมามีผมหนาและดกดำอีกครั้งที่จะเรียกคืนความมั่นใจในตัวคุณเองกลับมาได้

Exocell การรักษาแนวใหม่ที่ไร้เซลล์

โปรแกรมการรักษา ExoCell ในศูนย์ของเราเป็นการรักษาที่ปรับ และพัฒนามาจากการรักษาด้วยเอ็กโซโซม (Exosome) เพื่อการฟื้นฟูสภาพเส้นผมที่ดียิ่งขึ้น