About BEQ Hair Center

หากมองย้อนกลับไป 10 กว่าปีก่อน เราเริ่มต้นด้วยการทำธุรกิจด้านสุขภาพ เมื่อปี 2551 โดยการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์มาให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการปรับสมดุลร่างกาย ดูแลสุขภาพองค์รวมให้แข็งแรงเพื่อการมีชีวิต และจิตใจที่ดีขึ้น หลังจากนั้นเริ่มขยายการให้บริการโดยบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน Sport Medicine, Anti Aging, Homeopathy และ Aesthetic Dermatology  เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า และแก้ปัญหาตามความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น เรียกได้ว่าในขณะนั้นเราเป็นผู้นำในการให้บริการทั้งที่เป็นทั้งคลินิก และ เมดิคอลสปา อยู่ในที่เดียวกัน

ด้วยพื้นฐานองค์ความรู้ต่าง ๆรวมถึงวิสัยทัศน์และแนวโน้มตลาดในอนาคต ตลาดเกี่ยวกับเส้นผม และหนังศรีษะรวมถึงการปลูกผม มีแนวโน้มดีที่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน รวมถึงผู้เล่นในตลาดในตอนนั้นยังมีน้อย ทางเราจึงได้ทุ่มเทเวลา บุคลากร และกำลังทรัพย์ในการวิจัย พัฒนาเทคนิคการปลูกผม และการดูแล จนเป็นที่ยอมรับ และมีชื่อเสียงในระยะเวลาอันสั้น

BEQ Hair Center มีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการปลูกผม และในสาขาอื่นๆ รวมถึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงเทคนิคใหม่ๆตลอดเวลา นอกจากนี้เราได้มีการปรับการใช้งานเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ให้เข้ากับสภาพปัญหาของแต่ละคน ความเชี่ยวชาญศาสตร์ต่างๆ ของคณะแพทย์ ได้รับแรงบันดาลใจจากต้นกำเนิดทางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการทำงาน และองค์ประกอบทางการแพทย์ โดยสามารถเผชิญกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ ที่มีกระทบต่อเส้นผมและหนังศีรษะ โดยเฉพาะกระบวนการเสื่อมทางพันธุกรรม อีกทั้งยังมีการใช้เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

ด้วยเทคนิคการปลูกผมที่ทันสมัยทำให้ทุกนาทีของการดูแลแก้ปัญหารักษาเส้นผม และหนังศีรษะ เป็นเรื่องไม่ยุ่งยาก คุ้มค่า ใช้เวลาน้อย และตามงบประมาณของลูกค้าแต่ละท่าน และได้ผลลัพธ์ที่ดีจนสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเอง

นายแพทย์ดนัย ธรรมภิบาล

Medical Director of BEQ Hair Center

Education

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – Doctor of Medicine, Prince of Songkhla University
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง – Master of Science in Anti – Aging and Regenerative Medicine, School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University

Certification

 • Certified American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS)
 • Certified International Board of Hair Restoration Surgery (IBHRS)
 • Certified American Board in Anti-Aging Medicine (A4M)
 • Certified in Clinical Nutrition Wellness (CNW), American Naturopathic
 • Certification Board (ANCB)
 • Certified in Chelation Therapy, Chelation Medical Association Thai (CMAT)
 • Certified in Anti-Aging Exercise and Wellness Medicine, Mae Fah Luang University)
 • Certified in Hair Transplant Program, Thai Global Health Center Bangkok
 • Certified in the Asian Association of Hair Restoration Surgeons (AAHRS)
 • Certified in The European Organization of Hair Restoration Professionals (FUE Europe)
 • Member of The World FUE Institute
 • Associate member in International Society of Hair restoration Surgery (ISHRS)
 • Key opinion leader (KOL) in Asia for NeoGraft® by Venus Concept USA
 • Lecturer in PAVICON MEDINESS ACADEMY (Hair Transplant Training Academy)
 • Speaker in “Lion-Hair Implanter One-Step Hair Restoration System Workshop” by Hans Biomed (2020)

BEQ Hair Hospital

ธุรกิจเส้นผม และหนังศีรษะ มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก เพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นของคนในประเทศ และชาวต่างประเทศ BEQ HAIR CENTER โดยคุณพรศักดิ์ เจียมสว่างพร CEO & Co-founder of BEQ GROUP มีนโนบายการปรับเปลี่ยนการดูแลผู้เข้ารับบริการในรูปแบบที่ใหญ่ขึ้น และเพื่อสร้างมาตรฐานสู่สากล จากคลินิกเวชกรรม มาเป็น

โรงพยาบาลบีอีคิว โดยโครงการนี้ จะเป็นการเปิดตัวโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านเส้นผม และหนังศีรษะแห่งแรกของประเทศไทย โดยโรงพยาบาลบีอีคิว จะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการโรงพยาบาลบีอีคิวนี้ จะเริ่มตั้งแต่ปี 2567