Exocell

การรักษาแนวใหม่ที่ไร้เซลล์

โปรแกรมการรักษา ExoCell ในศูนย์ของเราเป็นการรักษาที่ปรับ และพัฒนามาจากการรักษาด้วยเอ็กโซโซม (Exosome) เพื่อการฟื้นฟูสภาพเส้นผมที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องมาทำความรู้จักกับการรักษาด้วยเอ็กโซโซมกันก่อนว่าคืออะไร

การรักษาด้วยเอ็กโซโซมเป็นการรักษาใหม่ล่าสุดที่ปราศจากการใช้เซลล์ ที่จะเข้ามาแทนที่การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดต่างๆ ที่อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างได้ แต่จะไม่พบในการรักษาด้วยเอ็กโซโซม ซึ่งเอ็กโซโซมเป็นถุงขนาดเล็กที่ภายในเต็มไปด้วยสารต่างๆ มากมาย เช่น growth factors, สารอาหารต่าง ๆ โปรตีน เป็นต้น ที่ถูกหลั่งออกมาจากเซลล์ต้นกำเนิดที่มีประโยชน์มากมาย รวมไปถึงการฟื้นฟูคุณภาพผิวหนังและเส้นผม

โดยในการศึกษาวิจัยล่าสุด พบว่าเอ็กโซโซมช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของรากผม ทำให้เส้นผมมีการหลุดร่วงที่น้อยลง เพิ่มขนาดของเส้นผมให้หนาขึ้น ทำให้การรักษาด้วยเอ็กโซโซมเป็นการรักษาที่มีความน่าจับตามองในการดูแลปัญหาเส้นผม

โปรแกรมการรักษาด้วย ExoCell

ในศูนย์ของเรานั้นเป็นการดัดแปลงการรักษาด้วยเอ็กโซโซมให้มีความจำเพาะเจาะจงกับเส้นผมและหนังศีรษะโดยเฉพาะ ด้วยการคัดเลือกเฉพาะสารที่มีผลโดยตรงต่อเส้นผมและหนังศีรษะเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการควบคุมขนาด ปริมาณ ความเข้มข้น และคัดเลือกที่มาของเซลล์ต้นเนิดที่หลั่งเอ็กโซโซมออกมา ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลการรักษา

กล่าวได้ว่าโปรแกรมการรักษาด้วย ExoCell เป็นการรักษาด้วยเอ็กโซโซมสำหรับเส้นผมและหนังศีรษะโดยตรง และให้ผลการรักษาที่เหนือกว่าการรักษาด้วยเอ็กโซโซมทั่วไป

ภายในศูนย์ของเราประกอบไปด้วย 3 โปรแกรมย่อย คือ ExoCell, ExoCell Ultra, และ Personalized ExoCell สำหรับการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดย ExoCell Ultra จะมีความเข้มข้นและจำนวนของถุงเอ็กโซโซมที่มากกว่าในโปรแกรม ExoCell ในขณะที่ Personalized ExoCell เป็นการรักษาสูงสุดที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะถูกเตรียมสำหรับบุคคลนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งหลังจากที่แพทย์ได้ทำตรวจวินิจฉัยแล้ว ก็จะประสานงานกับทางห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียม ExoCell เฉพาะสำหรับคนคนนั้น เพราะแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกัน การรักษาที่มีความจำเพาะเฉพาะบุคคลก็จะให้ผลการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนคนนั้น