HAIR LASER PROGRAM

LOW LEVEL LASER THERAPY

การกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์รากผม ถึงอย่างไรก็ตามการรักษาภาวะผมร่วงมีการรักษาที่หลากหลาย แต่ก็ยังคงต้องการ การรักษาที่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ Low Level Laser Therapy  เป็นการรักษาที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของผมได้

Hair Laser Program เป็นการดูแลรักษาปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะ ที่สะดวกสะบาย ไม่เจ็บ สำหรับการรักษาปัญหาผมร่วง อีกวิธีหนึ่ง ในกระบวนการการรักษาของ Hair Laser Program ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดจนกระทั้งปัจจุบัน สมมติฐานที่ได้รับการเชื่อถือมากที่สุดคือ กระบวนการที่เรียกว่า Photobiomodulation คือกระบวนการที่เลเซอร์ไปกระตุ้นเซลล์รากผม แม้ว่า Hair Laser มีใช้อย่างแพร่หลายในสถานพยาบาลก็ตาม ตามหลักการของ hair wellness center ของเรา คือ”Personalized and Unique” (ความจำเพาะเหมาะสมสำหรับแต่ละคน และความมีเอกลัษณ์) เราจึงได้จัดหาเครื่องเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง  นวัตกรรมใหม่ที่สุด เพื่อตอบสนองหลักการของเรา เรามีเครื่องเลเซอร์สำหรับการรักษาปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะ 2 ชนิดด้วยกัน คือ LLLT เป็นเลเซอร์ผมแบบมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และประสิทธิภาพสูง | LLT Plus เป็นเลเซอร์ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับปัญหาแต่ละบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพให้ผลการรักษา เพิ่มขึ้นไปได้อีก

Hair Laser Program เป็นอีกวิธีการรักษาที่ปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงในการรักษาปัญหาผมร่วงที่ไม่ตอบสนอง หรือ ไม่สามารถใช้การรักษาด้วยวิธีทั่วไปได้อีกด้วย

Hair Laser Program เป็นการรักษาโดยหลักการ การกระตุ้น เซลล์รากผม โดยใช้ Low-Level Laser Therapy (LLLT) ร่วมกับ Light-emitting diode (LED) เพื่อประสิทธิภาพของการรักษาสูงสุด LLLT เป็นอีกหนึ่งการรักษาที่ได้รับการอนุมัติโดย FDA (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา) ในการรักษาโรคศีรษะล้านบางจากกรรมพันธ์ Low-Level Laser Therapy (LLLT) เป็นเลเซอร์ทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง หลักๆจะใช้แสงสีแดง ความยาวคลื่น (600-700 nm) Light-emitting diode (LED) เป็นแสงอีกชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมเช่นกัน

ผลลัพธ์ของการรักษาด้วย Hair Laser Program จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม ลดปัญหาผมร่วงในขณะเดียวกันด้วย ซึ่งจะทำให้ผมที่บางดูค่อยๆหนาขึ้น เพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนังศีรษะ เพื่อให้เส้นผมและหนังศีรษะมีสุขภาพดีกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซม กรณีเกิดการบาดเจ็บที่เหนังศีรษะหรือรากผม  ลดความมันของหนังศีรษะโดยลดการหลั่งไขมันของต่อมไขมัน กระตุ้นกระบวนการภายในเซลล์รากผม และลดการอักเสบ  การรักษาด้วย Hair Laser Program สามารถใช้รักษาร่วมกับวิธีการอื่นได้ เช่น ยาทา Minoxidil ,Platelet-Rich Plasma, Microneedling เป็นต้น เพื่อเสริมผลลัพธ์ในการรักษาได้

สำหรับคนที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการรักษาด้วย Hair Laser Program คื ผู้ที่ประสบปัญหาผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธ์ , ภาวะเส้นผมระยะหลุดร่วง(telogen effluvium), ผมร่วงเป็นหย่อม (alopecia areata), ผมร่วงจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด, แผลไฟไหม้หนังศีรษะ, หนังศีรษะมัน, หรือไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะแต่อยากดูแลผม ก็สามารถทำได้

สำหรับ Hair wellness center ของเรา มีการรักษาพิเศษเพิ่มจาก การรักษาด้วยเลเซอร์สำหรับเส้นผมทั่วไปคือเรามี LLLT Plus ซึ่งมีแสงที่แตกต่างกันถึง 3 ชนิด(ความยาวคลื่นของแสงแตกต่างกัน) ซึ่งแสงแต่ละชนิดจะมีสรรพคุณหลักๆต่างกัน ซึ่งสามารถ ปรับได้ว่าจะใช้แสงชนิดไหนเป็นหลัก  โดยกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของแสงที่ต้องการได้ ซึ่งในแต่ละคนจะปรับการใช้แสงแตกต่างกันขึ้นกับปัญหาของผู้เข้ารับบริการ และในแต่ละครั้งก็จะใช้ชนิดของแสงไม่เหมือนกันขึ้นกับปัญหาหลักของผู้ใช้บริการที่เข้ามาในครั้งนั้น เช่น ครั้งนี้มีปัญหาผมร่วงก็จะแตกต่างในชนิดของแสง ที่ใช้ในครั้งก่อนรหน้าที่มาด้วยปัญหาหนังศีรษะมัน เป็นต้น

แสงสีน้ำเงิน

( 380-500 nm )

ลดการหลั่งไขมันของต่อมไขมัน และฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้

 

แสงสีแดง

( 600-500 nm )

เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ลดการอักเสบของเซลล์รากผม และฟื้นฟูการเจริญเติบโตของเสนผมในโรคผมร่วงจากพันธุกรรม

แสงสีเหลือง

( 590 nm )

เพิ่มการขับของเสียทางต่อมน้ำเหลือง และเพิ่มการไหลเวียนของเลือด

โดยหลักการของเราคือ “Personalized and Unique” LLLT Plus จึงตรงและสื่อถึงหลักการของ Hair wellness center ของเรา ซึ่งไม่เพียงแต่ จะจำเพาะสำหรับบุคคลนั้นเท่านั้นยังเหมาะกับปัญหา, ระยะเวลา,สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างของผู้รับบริการอีกด้วย เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

*คำแนะนำ : เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น Hair Laser Program สามารถทำได้ทุกหนึ่งสัปดาห์