NeoGraft®

นีโอกราฟต์ (NeoGraft®) คือ เทคโนโลยีการปลูกผมอัตโนมัติด้วยเทคนิค FUE ที่จะไม่ทิ้งรอยแผลเป็นยาวไว้บนหนังศีรษะ สร้างบาดแผลน้อย และมีระยะฟื้นตัวที่ไว และยังช่วยขจัดความผิดพลาดจากการใช้เครื่องมือด้วยมือปกติทั่วไป ทำให้ผลลัพธ์การปลูกผมด้วยเครื่องนี้ออกมาอย่างคงที่

ผลลัพธ์จากการปลูกผมที่ยอดเยี่ยมกับการสร้างบาดแผลน้อย

ด้วยระบบการปลูกผมของนีโอกราฟต์ที่จะช่วยสร้างแนวไรผมที่เป็นธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการปลูกผมเทคนิค FUE ที่มีความอัตโนมัติ

Play Video

เทคโนโลยีที่มีความล้ำหน้า

นีโอกราฟต์เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและตลาดการปลูกผมที่นำเอาเทคโนโลยีการปลูกผม FUE อัตโนมัติเป็นเจ้าแรก นีโอกราฟต์สามารถเก็บเซลล์รากผม เตรียมพื้นที่ผิว และทำการปลูกผมได้ในเครื่องเดียว ความผิดพลาดจากการเก็บและปลูกผมจากเครื่องมือทั่วไปก็จะถูกกำจัดออกไปที่จะเป็นผลดีต่อผู้ที่เข้ารับการปลูกผม ในขณะที่ทีมแพทย์ก็สามารถทำการปลูกผมได้รวดเร็วมากขึ้น มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เทคโนโลยีที่จะส่งเสริมการทำหัตถการที่ราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

– ด้วยลักษณะเครื่องที่ถูกออกแบบมาให้ส่งเสริมการยศาสตร์เพื่อการปลูกผมมีความสบายและรวดเร็วสำหรับผู้ที่เข้ารับการปลูกผมและทีมแพทย์

– สามารถเก็บเซลล์รากผมพร้อมกับปกป้องเซลล์รากผมด้วยระบบสุญญากาศ

– ระบบควบคุมแรงดันที่คงที่ทั้งในช่วงการเก็บและการปลูกผม

– ระบบการดูดสุญญากาศและการหมุนที่คงที่ ทำให้เก็บเซลล์รากผมมีมาตรฐาน ได้เซลล์รากผมที่มีคุณภาพสูง และผลลัพธ์การปลูกผมที่ดีกว่า

– ปลูกผมโดยไม่มีการสัมผัสกับรากผม (No-touch implanter) เพื่อลดการสร้างความบอบช้ำต่อรากผม

– ชิ้นส่วนต่าง ๆ สามารถฆ่าเชื้อทำความสะอาดด้วยระบบไอน้ำแรงดันสูง (autoclave) ได้ ตามมาตรฐานการแพทย์

– หน้าจอแสดงผลที่จะบอกถึงจำนวนเซลล์รากผมที่เก็บได้และจำนวนที่ลงปลูกแบบ Real-time ขจัดปัญหาการนับจากตัวบุคคล และยังสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันเครื่องระหว่างการเก็บและการปลูกผมได้อย่างง่ายดาย