LPG©

LPG มีประโยชน์ในหลากหลายแง่มุมในเรื่องของเส้นผม อาทิ ช่วยเรื่องผมบาง ลดผมร่วง เสริมความแข็งแรงให้เส้นผม และยังปรับปรุงคุณภาพและลักษณะของเส้นผมโดยรวม โดยใช้หลักการกระตุ้นหนังศีรษะและรากผม ทำให้แกนเส้นผมแข็งแรง เส้นผมขนาดหนาขึ้น โดยรวมทำให้ผมดูหนามากกว่าเดิม ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาจากภาวะหัวล้านผมบางจากกรรมพันธุ์ฮอร์โมน อาการผมร่วงจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน หรือแค่ต้องการการบำรุงเส้นผมของผมของคุณ LPG สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ทั้งสิ้น

NeoGraft©

นีโอกราฟต์ (NeoGraft®) คือ เทคโนโลยีการปลูกผมอัตโนมัติด้วยเทคนิค FUE ที่จะไม่ทิ้งรอยแผลเป็นยาวไว้บนหนังศีรษะ สร้างบาดแผลน้อย และมีระยะฟื้นตัวที่ไว และยังช่วยขจัดความผิดพลาดจากการใช้เครื่องมือด้วยมือปกติทั่วไป ทำให้ผลลัพธ์การปลูกผมด้วยเครื่องนี้ออกมาอย่างคงที่

TrichoLAB

การตรวจด้วยกล้องส่องตรวจเส้นผมและหนังศีรษะ (Trichoscopy) เป็นการถ่ายภาพขยายบนหนังศีรษะ ณ ตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อการวินิจฉัยและการติดตามการรักษา ซึ่งทำให้แพทย์สามารถประเมินสภาพเส้นผมและหนังศีรษะได้โดยไม่ต้องมีการตัดโกนหรือถอนผมออกมา ที่ BEQ Hair Center เราเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีในการส่องตรวจเส้นผมและหนังศีรษะที่ทันสมัยที่สุด เพื่อให้คนไข้ได้รับการออกแบบแผนการรักษาต่าง ๆ ที่ดีที่สุด และเราเลือกใช้ TrichoLAB ที่เป็นโปรแกรมในการถ่ายภาพเส้นผมและหนังศีรษะชั้นนำที่เป็นที่รู้จักจากทั่วโลก มีการผสมผสานทั้งการใช้ Artificial Intelligence (AI) และการตรวจโดยแพทย์ในการวิเคราะห์สภาพเส้นผมและหนังศีรษะ ด้วย Fotofinder leviacam 20x และกล้องส่องตรวจ 50x ที่จะรายงานสภาพของเส้นผมและหนังศีรษะ รวมถึงค่าต่าง ๆ ออกมาอย่างละเอียด รวดเร็ว และไม่เจ็บ เช่น สภาพของหนังศีรษะ ลักษณะของเส้นผม ความหนาแน่น การกระจายตัวของเส้นผม เป็นต้น ที่จะทำให้แพทย์ให้การวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาได้อย่างแม่นยำ