TGFx BETA

TGFx-Beta  เป็นโปรตีนที่ใช้สื่อสารในเซลล์ของมนุษย์ ในกรณีของเซลล์รากผม ซึ่ง TGFx-Beta มีผลต่อกระบวนการเจริญเติบโต และการตายของเซลล์รากผม จากงานวิจัยพบว่า TGFx-Beta ในระดับความเข้มข้นที่สูงมากๆจะทำลายเซลล์รากผม ในทางกลับกัน หาก TGFx-Beta อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะส่งผลให้มีการกระตุ้นเซลล์รากผมให้สร้างผมใหม่ได้

ในผู้ป่วยที่ประสบปัญหาผมร่วง อาจมีภาวะที่ TGFx-Beta มีระดับสูงมาก่อน ดังนั้น การแก้ปัญหาโดยการควบคุมระดับ TGFx-Beta สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาผมร่วง และกระตุ้นให้เซลล์รากผม สร้างผมใหม่ได้อีกด้วย

TGFx Beta เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะลดระดับความเข้มข้นของ  TGFx-Beta ที่ส่งผลให้ผมร่วง  ในภาวะผมร่วงจากกรรมพันธ์ TGFx Beta ยังควบคุมระดับ TGF-Beta ร่วมกับการรักษาโดยวิธีอื่น เช่น Plasma hair PRP, MG hair nourishment เพื่อการดูแลปัญหาของเส้นผมได้อย่างสมบูรณ์

วิธีการการรักษาก็แสนจะง่าย และใช้ระยะเวลาไม่นาน โดยแพทย์จะฉีดตัวยาที่มีผลควบคุมระดับ   TGFx-Beta ลงไปบริเวณหนังศีรษะที่มีปัญหาหลังจากนั้น ผมที่เคยร่วง ก็จะกลับมาแข็งแรง และเจริญเติบโตได้